Category: Ashraf Gulzar

Ashraf Gulzar – Makh De Gula Khkulai Dai

Singer: Ashraf Gulzar Song: Makh De Gula Khkulai Dai Album: Starge Torawa Volume: 25 Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Ashraf Gulzar – Khalka Che Dunya Da Armanono

Singer: Ashraf Gulzar Song: Khalka Che Dunya Da Armanono Album: Starge Torawa Volume: 25 Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Ashraf Gulzar – Kala Kala Starge Torawa

Singer: Ashraf Gulzar Song: Kala Kala Starge Torawa Album: Starge Torawa Volume: 25 Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Ashraf Gulzar – Intezaar Kawa Zarur Ba Sa Chal Kegi

Singer: Ashraf Gulzar Song: Intezaar Kawa Zarur Ba Sa Chal Kegi Album: Starge Torawa Volume: 25 Genre: Pashto Songs Format: MP3 Audio

Read More

Ashraf Gulzar – Darta Kawom Khabara Speena Jenay

Singer: Ashraf Gulzar Song: Darta Kawom Khabara Speena Jenay Album: Starge Torawa Volume: 25 Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Ashraf Gulzar – Daa Pakistan Dai Ka London Dai

Singer: Ashraf Gulzar Song: Daa Pakistan Dai Ka London Dai Album: Starge Torawa Volume: 25 Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Ashraf Gulzar – Da Bangro Shrang De Lewanay Kram

Singer: Ashraf Gulzar Song: Da Bangro Shrang De Lewanay Kram Album: Starge Torawa Volume: 25 Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Ashraf Gulzar – Tapay Vol25 (Part 2)

Singer: Ashraf Gulzar Song: Tapay Vol25 (Part 2) Album: Starge Torawa Volume: 25 Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Ashraf Gulzar – Tapay Vol25

Singer: Ashraf Gulzar Song: Tapay Album: Starge Torawa Volume: 25 Genre: Pashto Tapay Format: MP3 Audio

Read More