Category: Bahadur Zeb

Bahadur Zeb – Da Pukhtoon Bakht

Singer: Bahadur Zeb Song: Da Pukhtoon Bakht Album: Mulaqatona Volume: 2 Lyrics: Depak Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Bahadur Zeb – Pa Gudar Banrr

Singer: Bahadur Zeb Song: Pa Gudar Banrr Album: Mulaqatona Volume: 2 Lyrics: Depak Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Bahadur Zeb – Pa Spelano

Singer: Bahadur Zeb Song: Pa Spelano Album: Mulaqatona Volume: 2 Lyrics: Fayaz Mashal Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Bahadur Zeb – Hagha Pa Ghlaa Mulaqatona

Singer: Bahadur Zeb Song: Hagha Pa Ghlaa Mulaqatona Album: Mulaqatona Volume: 2 Lyrics: Saidullah Saif Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Bahadur Zeb – Sta Na Me Baghair Zindagi

Singer: Bahadur Zeb Song: Sta Na Me Baghair Zindagi Album: Mulaqatona Volume: 2 Lyrics: Mamun Rasheed Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Bahadur Zeb – Sarama Ba Sta Da Ratlo Laara

Singer: Bahadur Zeb Song: Sarama Ba Sta Da Ratlo Laara Album: Mulaqatona Volume: 2 Lyrics: Abdul Khaliq Kaliwal Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Bahadur Zeb – Zama Janan Zama Ashna

Singer: Bahadur Zeb Song: Zama Janan Zama Ashna Album: Mulaqatona Volume: 2 Lyrics: Doctor Hameed Khalil Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Bahadur Zeb – Zama Pa Barkha

Singer: Bahadur Zeb Song: Zama Pa Barkha Album: Mulaqatona Volume: 2 Lyrics: Doctor Hameed Khalil Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Bahadur Zeb – Che Da Yaar Khabara

Singer: Bahadur Zeb Song: Che Da Yaar Khabara Album: Mulaqatona Volume: 2 Lyrics: Deedar Afridi Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Bahadur Zeb – Makh De Pa Bado Pase

Singer: Bahadur Zeb Song: Makh De Pa Bado Pase Album: Mulaqatona Volume: 2 Lyrics: Fayaz Mashal Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More