Category: Fayaz Khan Kheshgi

Fayaz Khan Kheshgi – Tapay Vol6

Singer: Fayaz Khan Kheshgi Song: Tapay Album: Da Gham Samandar Volume: 6 Genre: Pashto Tapay Format: MP3 Audio

Read More

Fayaz Khan Kheshgi – Sta Wagme Me Che Dera Shwe

Singer: Fayaz Khan Kheshgi Song: Sta Wagme Me Che Dera Shwe Album: Da Gham Samandar Volume: 6 Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Fayaz Khan Kheshgi – Sa Pa Kha Andaaz Kawe

Singer: Fayaz Khan Kheshgi Song: Sa Pa Kha Andaaz Kawe Album: Da Gham Samandar Volume: 6 Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Fayaz Khan Kheshgi – Pa Stargo Da Janan Ke

Singer: Fayaz Khan Kheshgi Song: Pa Stargo Da Janan Ke Album: Da Gham Samandar Volume: 6 Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Fayaz Khan Kheshgi – Makh Patawe

Singer: Fayaz Khan Kheshgi Song: Makh Patawe Album: Da Gham Samandar Volume: 6 Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Fayaz Khan Kheshgi – Khanda Nan Makra Ghamoona

Singer: Fayaz Khan Kheshgi Song: Khanda Nan Makra Ghamoona Album: Da Gham Samandar Volume: 6 Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Fayaz Khan Kheshgi – Ka De Stargo Ke Sargand

Singer: Fayaz Khan Kheshgi Song: Ka De Stargo Ke Sargand Album: Da Gham Samandar Volume: 6 Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Fayaz Khan Kheshgi – Gad Che Zu Da Gham

Singer: Fayaz Khan Kheshgi Song: Gad Che Zu Da Gham Album: Da Gham Samandar Volume: 6 Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Fayaz Khan Kheshgi – Bara Sta Nom Me Da Asman

Singer: Fayaz Khan Kheshgi Song: Bara Sta Nom Me Da Asman Album: Da Gham Samandar Volume: 6 Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Fayaz Khan Kheshgi – Za Yam Nast Zaan La Janan Yaw

Singer: Fayaz Khan Kheshgi Song: Za Yam Nast Zaan La Janan Yaw Album: Da Halato Lambe Volume: 5 Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More