Category: Sayed Mahi Shah

Download Sayed Mahi Shah Pashto Mp3 Songs

Sayed Mahi Shah

Sayed Mahi Shah Pashto Songs All Songs Tracks: 04  Sayed Mahi Shah – Sharabi Sharabi  Sayed Mahi Shah – Kand Aw Kapar Watan  Sayed Mahi Shah – Da Bilal Khoga Azaana  Sayed Mahi Shah – Ajeeba Ghunde Janan

Read More

Sayed Mahi Shah – Sharabi Sharabi

Singer: Sayed Mahi Shah Song: Sharabi Sharabi Album: Single Songs Volume: 1 Compose: Karan Khan Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Sayed Mahi Shah – Kand Aw Kapar Watan

Singer: Sayed Mahi Shah Song: Kand Aw Kapar Watan Album: Single Songs Volume: 1 Lyrics: Asmat Tarakhil Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Sayed Mahi Shah – Da Bilal Khoga Azaana

Singer: Sayed Mahi Shah Song: Da Bilal Khoga Azaana (Tribute to Shafiq Mureed) Album: Single Songs Volume: 1 Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More

Sayed Mahi Shah – Ajeeba Ghunde Janan

Singer: Sayed Mahi Shah Song: Ajeeba Ghunde Janan Album: Single Songs Volume: 1 Lyrics: Arshad Moin Khattak Genre: Pashto Song Format: MP3 Audio

Read More